วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

ข้าวเกรียบปากหม้อนครพนม

ตลาดอินโดจีนนครพนม

ถนนคนเดินนครพนม(walking street nakhon phanom)

ร้านอาหารแนะนำจังหวัดนครพนม

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง

แหล่งผลิตอยู่ในอำเภอท่าอุเทน อำเภอนาหว้า ทำการผลิตแคนเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะที่บ้านท่าเรือ ตำบลท่าเรือ ตำบลนาหว้า ผลิตทุกวันเป็นอาชีพ และที่บ้านพนอม อำเภอท่าอุเทน

ผลิตภัณฑ์ประเภทงานตีเหล็ก

แหล่งผลิตอยู่ในอำเภอธาตุพนม ที่บ้านนาถ่อนทุ่ง ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม โดยผลิตมีดโต้ขวาน เสียม จอบ เป็นต้น จะทำการผลิตเฉพาะในฤดูแล้ง

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องปั้นดินเผา

แหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอท่าอุเทน ผลิตสินค้าจำพวกครก ไหบรรจุน้ำขนาดต่างๆ